Gul examination

Lägg till din rubriktext här

Gul examination

För nybörjaren som vill få en gedigen genomgång av att paddla på gul nivå

Kursen består av två tillfällen (och ett frivilligt) och handlar mycket om grundkunskaper och säkerhet. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och vi tränar bl.a. i-och urstigning från brygga/strand, manövrering, självräddning och kamraträddning. I och med denna kurs kan man därefter delta på klubbens medlemspaddlingar och teckna kanotavtal vilket gör att man på egen hand får låna klubbens gemensamma kajaker. 

För dig som redan kan grunderna i att komma i-och ur en kajak eller redan deltagit på klubbens kom-igång paddling är det inget krav att deltaga på både tillfällena. Då räcker det bra att ni deltar på tillfälle 2 (kursgenomgång och examination). 

Men med detta sagt vill vi uppmuntra alla att deltaga på både tillfällen – om det var över ett år sen ni senast satt i en kajak rekommenderas starkt att vara med på tillfälle 1.