Årsdokument

ÅrÅrsredovisningProtokoll årsmöteVerksamhetsberättelse
2021Årsredovisning 2021Extra årsmöte Berättelse 2021
2020Årsredovisning 2020Årsmöte 2020Berättelse 2020
2019Årsredovisning 2019 Berättelse 2019
2018   
2017  Berättelse 2017
2016   
2015   
2014   
Klubbens framtagna årsdokument för de senaste 8 åren

Styrdokument

DokumentKommentar
Stadgar för VKC reviderade 2018Senaste beslut om ändring under årsmöte 2018
Kunskapskrav & SäkerhetspolicyFramtagna under 2016
Jämställdspolicy.pdf 
Drogpolicy 2013-09-30.pdf 
VKC Integritetspolicy.docxVKC Information-om-integritetspolicy.docx
VärdegrundVilka är våra värderingar

GDPR

DokumentKommentar
http://www.rf.se/Personuppgifter/utbildningstodochmallar/ 
mall-för-begäran-av-registerutdrag.docx 
VKC Registerförteckning.docx 

Säker och trygg förening (påbörjad)

DokumentKommentar
Krishantering.pdf 
 Försäkringar Vid vilka olyckor är medlemmar och utrustning försäkrad
PoliycerVilka är klubbens policies för utbetalning av ersättning/utlägg