Behöver du en lokal för er nästa kick-off eller fest?

Det är möjligt att hyra Växjö Kanotklubbs lokaler för enstaka tillställningar. Under uthyrningen kan det förekomma att föreningens medlemmar också använder lokalerna, t ex för att duscha.

 Max 30 personer får vistas på övervåningen i Kanothuset.

Avgiften debiteras enligt det pris som bestämts på årsmötet.

Pris för uthyrning av Kanothuset är:

1.800 kr per dygn

2.000 kr per dygn

Vid lån av kanoter tillkommer en kostnad på 50 kr per person. Om ni önskar en instruktör för en kortare paddeltur är kostnaden 500 kr per person eller totalt 3000 kr. Max 10 personer per tur.

Hyresavgiften ska finnas tillgängligt på Växjö Kanotklubbs PlusGiro 61 93 59-3 innan hyrestillfället.