Betalning av medlemskap

Avgiften betalas för ett år i taget (kalenderår) och är för närvarande.

Fakturan gällande årsavgifter skickas ut i början januari varje kalenderår till din angivna e-postadress.

Om ni är en ny medlem får ni gärna fylla i en lite grundligare medlemsenkät. Denna enkät ger oss en bra bakgrund till vilka ni är, och varför ni vill vara medlemmar och hjälper oss förbättra din upplevelse.

FAQ

Medlemskapet börjar gälla när medlemsavgiften är betald.

För rösträtt under ett årsmöte eller extra årsmöte krävs att du varit medlem i minst 2 månader och du har fyllt 12 år. 

Om du inte mottagit någon faktura kontakta kassor@vaxjokanot.com så hjälper vi dig uppdatera dina kontaktuppgifter. 

För nya medlemmar efter 30/8 gäller halv avgift. Detta gäller också för tilläggstjänster.