Medlemskap

Lägg till din rubriktext här

Medlemskap

Det finns många anledningar till att bli medlem i Växjö Kanotklubb utöver att enbart paddla! Bland annat kan du skaffa en tilläggstjänst eller hyra klubblokalen för mindre sammankomster

Medlemsförmåner

Utan att vara medlem kan du enbart delta på klubbens kurser och prova på tillfällen. Läs mer om klubbens kurser i vår aktivitetsguide

Som medlem kan du skaffa en tilläggstjänst och med det möjligheten att kvittera ut en egen tagg för att få fri tillgång till vår anläggning och lador dygnet runt. Läs mer om våra tilläggstjänster här

Som medlem kan du boka en eller flera av klubbens olika resurser som kanoter, klubbhus, bastu eller hela anläggningen. 

Våra medlemskap

Vi har tre olika ordinarie medlemskap beroende på ålder.

Barn/Ungdom

250 kr/år

Ett medlemskap för dig som ännu inte fyllt 20 år. 

Vuxen

450 kr/år

Ett medlemskap för dig mellan 20 och 65 år.

Senior

250 kr/år

Ett medlemskap för dig som fyllt 65 år

Övriga medlemskap

Utöver ordinarie medlemskap har vi också ett familjemedlemskap och ett stödmedlemskap för dig som vill vara med och stötta klubben på distans (eller att hela familjen ska kunna delta på aktiviteter tillsammans)

Familj

600 kr/år

Ett medlemskap för hela familjen.

 *Vad innebär familjemedlemskap?

En till två vuxna med hemmaboende barn t.o.m 20 år fyllda. Samma folkbokföringsadress gäller. 

Stödmedlem

200 kr/år

Ett medlemskap för dig som vill stötta klubben på distans

*Vad innebär stödmedlem?

Du har tillgång till klubbens nyhetsbrev och övrig informaiton. Men EJ rösträtt

Vad klubben bygger på

Eftersom våra medlemmar är förebilder för nya medlemmar ser vi gärna att du som blivande medlem är väl insatt i våra grundprinciper.

att vi hjälps åt att vårda vårt klubbhus och övrig anläggning genom att närvara vid städdagar och årsmöten.

Att ni känner till klubben kunskapskrav vad gäller hantering av utrustning och kanoter

För att det ska bli en trivsam stämning vid klubben och slippa ha onödiga irritationsmoment mellan medlemmar bör alla ha läst klubbens framtagna trivselregler

att man håller sig uppdaterad på facebook och hemsidan och träffas på årsmöte och/eller medlemsmöten.

att vi sätter säkerheten högt och följer klubbens framtagna säkerhetspolicy

Att vi visar hänsyn till de som tränar och håller i prova på och låter de använda bryggorna och kanotställen i första hand

Har du fler frågor?