Varför skaffa en tilläggstjänst?

Som medlem i Växjö Kanotklubb kan du skaffa någon av våra tilläggstjänster. Fördelen med en tilläggstjänst är att du får möjlighet att kvittera ut en personlig tagg. En egen tagg ger dig tillgång till olika delar av vår anläggning (klubbhus,  gym*, bastu och kanotlador) varje dag dygnet runt beroende på vilken tilläggstjänst du väljer. 

*Vissa restriktioner gäller dock vid användning av gym och klubblokal.  

Läs mer nedan vad som skiljer de olika tilläggstjänsterna.  

Du kan enbart låna kanoter och anläggning under organiserande aktiviteter 

 • Tillgång till omklädningsrum, dusch och gym
 • Tillgång till bastu
 • Tillgång till klubbkajaker och all den utrustning som krävs för en paddeltur
 • Tillgång till omklädningsrum, dusch och gym
 • Tillgång till bastu
 • Tillgång till en privat kanotplats i någon av våra lador
 • Tillgång till omklädningsrum, dusch och gym
 • Tillgång till bastu
 • Tillgång till klubbkajaker och all den utrustning som krävs för en paddeltur
 • Tillgång till en privat kanotplats i någon av våra lador
 • Tillgång till omklädningsrum, dusch och gym
 • Tillgång till bastu
Våra tilläggstjänster

Vi erbjuder tre olika tilläggstjänster för dig som är medlem

Privat kanotplats

från 1000 kr/år

Vi har flera olika alternativ för privat förvaring beroende på dina behov. 

*Du ska ha genomfört klubbens kurs gul examiantion 

Kajakpass

1000 kr/år

I ett kajakpass ingår lån av flytväst, paddel och den säkerhetsutrustning som krävs för en säker paddeltur. 

*Du ska ha genomfört klubbens kurs gul examiantion 

Bastupass

500 kr/år

I ett bastupass ingår tillgång till omklädningsrum och bryggor

FAQ

Om du har fler frågor angående våra tilläggstjänster kan du kontakta oss nedan, men vi rekommenderar att läsa följande FAQ först. 

Efter att du ansökt om en tilläggstjänst kommer vi kontakta dig med mer information. För nya medlemmar ingår ofta en kort genomgång av regler och rutiner på klubben vid utkvittering av en tagg. Du måste också kunna styrka medlemskapet och din tilläggstjänst, genom kvitto på inbetalningen.  

Taggar är personliga och får ej lånas ut. Förlust av tagg eller nyckel skall anmälas snarast så vi har möjlighet att spärra dem.

En depositionsavgift på 200 kr för taggen tillkommer för alla tilläggstjänster. Din deposition på 200 kr återbetalas vid uppsägning. Vid uppsägning av tilläggstjänst måste tagg återlämnas. Förlorad tagg ersätts till ett belopp av 500 kr per tagg.

Medlemmar utan tagg har bara tillgång till anläggningen under klubbaktiviteter.

Har ni familjemedlemsskap + tilläggstjänst kan alla i familjen låna klubbens kanoter närhelst det passar utan extra kostnad. 

Tagg gällande kakajakpass och kanotplats kan enbart kvitteras ut om du går kursen gul examination eller ha gått kursen inom de senaste två åren eller ha motsvarande dokumenterade eller uppvisade kunskaper. Detta för att säkerställa att alla medlemmar uppfyller de kunskaps- och säkerhetskrav vi har på våra medlemmar. 

Om du har motsvarande dokumenterade eller uppvisade kunskaper i paddling från en tidigare klubb eller grundläggande kurs behöver du inte gå kursen gul examination. 

Om du har en kompis eller familjemedlem som vill prova att paddla får du även låna utrustning till henne/honom på din tilläggstjänst dock max 2ggr/kompis. Är din kompis under 18 år utgår begränsning om max 2 grr/kompis. Läs mer om lån av klubbkajak här.

Har ni familjemedlemsskap + kajakpass kan alla i familjen låna klubbens kanoter närhelst det passar utan extra kostnad. 

Alla som tecknar en tilläggstjänst kommer behöva signera klubbens hyresavtal, så vi vet att ni har tagit del av klubbens säkerhetspolicy och villkor för tilläggstjänster.

Läs mer om detta på vår vekrsamhetssida uthyrning av kanoter

Du kan ha obegränsat antal kanotplatser så länge du är aktiv i klubben. 

Har du fler frågor?