Tilläggstjänster

Lägg till din rubriktext här

Tilläggstjänster

Fördelen med en tilläggstjänst är att du får möjlighet att kvittera ut en personlig tagg. En egen tagg ger dig tillgång till olika delar av vår anläggning (klubbhus,  gym*, bastu och kanotlador) varje dag dygnet runt beroende på vilken tilläggstjänst du väljer. 

*Vissa restriktioner gäller dock vid användning av gym och klubblokal.  

Våra tilläggstjänster

Vi erbjuder tre olika tilläggstjänster för dig som är medlem

  • Bastupass
  • Kajakpass
  • Klubbpass
Resurser BastupassKajakpassKlubbpass
Resurser
500 kr
/år
1000 kr
/år
1500 kr
/år
Klubbhus
Omklädningsrum med dusch
Bastu
Klubbkajaker
*Du ska ha genomfört klubbens klubbens kurs gul examination
Kanotplats
*I mån av plats
AnsökAnsökAnsök

Vanliga frågor gällande tilläggstjänster

Om du har frågor angående våra tilläggstjänster kan du kontakta oss nedan, men vi rekommenderar att läsa följande FAQ först. 

Efter att du ansökt om en tilläggstjänst kommer vi kontakta dig med mer information.

För nya medlemmar ingår ofta en kort genomgång av regler och rutiner på klubben vid utkvittering av en tagg.

Du måste också kunna styrka medlemskapet och din tilläggstjänst, genom kvitto på inbetalningen.  

Taggar är personliga och får ej lånas ut. Förlust av tagg eller nyckel skall anmälas snarast så vi har möjlighet att spärra dem.

En depositionsavgift på 200 kr för taggen tillkommer för alla tilläggstjänster.

Din deposition på 200 kr återbetalas vid uppsägning. Vid uppsägning av tilläggstjänst måste tagg återlämnas.

Förlorad tagg ersätts till ett belopp av 500 kr per tagg.

Medlemmar utan tagg har bara tillgång till anläggningen under klubbaktiviteter.

Har ni familjemedlemsskap + tilläggstjänst kan alla i familjen låna klubbens kanoter närhelst det passar utan extra kostnad. 

Tagg gällande kakajakpass och kanotplats kan enbart kvitteras ut om du går kursen gul examination eller ha gått kursen inom de senaste två åren eller ha motsvarande dokumenterade eller uppvisade kunskaper. Detta för att säkerställa att alla medlemmar uppfyller de kunskaps- och säkerhetskrav vi har på våra medlemmar. 

Om du har motsvarande dokumenterade eller uppvisade kunskaper i paddling från en tidigare klubb eller grundläggande kurs behöver du inte gå kursen gul examination. 

Om du har en kompis eller familjemedlem som vill prova att paddla får du även låna utrustning till henne/honom på din tilläggstjänst dock max 2ggr/kompis.

Är din kompis under 18 år utgår begränsning om max 2 grr/kompis. 

Alla som tecknar en tilläggstjänst kommer behöva signera klubbens hyresavtal, så vi vet att ni har tagit del av klubbens säkerhetspolicy och villkor för tilläggstjänster.

1 kanotplats ingår i ett klubbpass. Om du vill ha fler platser behöver du skaffa fler klubbpass. 1 plats per pass. 

Har du fler frågor?