Engagera dig

Tillsammans får vi klubben att växa

VI sätter stort värde på de som vill engagera sig ideellt i klubbens verksamhet. Utan våra ledare, funktionär, båtförare, ledamöter, trivselambassadörer m.m skulle klubben helt upphöra att existera. Så har du ett driv att vilja hjälpa till tveka inte att anmäla dig till någon av våra nybildade kommittéer. Vi behöver bli fler!

Vad menas med en kommitté?

En kommitté är en arbetsgrupp som hjälper styrelsen i deras arbete. Genom att dela upp styrelsearbetet i olika kommittéer är förhoppningen att klubbens verksamhet och ekonomiska beslut blir så pragmatiska som möjligt. 

Varje kommitté består av fritt antal medlemmar. Vårt enda kravet är att nya medlemmar i gruppen ska ha en tydlig motivation eller kunskap som sammanfaller med kommitténs syfte och mål. 

Vilka kommittéer finns för närvarande

Servicegruppen

Ditt arbete är att se till för att klubbhus och kajaker underhålls. Arbetet kommer ske löpande under året. Två gånger om året träffas ni och hjälps åt att göra en gemensam genomgång av kajaker och klubbhus. Arbete inom servicegruppen kan också innebära att ansvara för större projekt såsom renovering eller utbyggnad av t.ex fler kanotplatser, bygge av verkstad etc.

Friluftspaddling

Ditt arbetet är att hjälpa till och arrangera prova på, kvällsturer, och kurser inom svenska kanotförbundets system paddelpasset. Oavsett din tidigare erfarenhet bjuder klubben alla nya och befintliga tränare på den utbildning man behöver för att känna sig trygg som ledare. Så haka inte upp dig på utbildningsbakgrund utan fokusera på om du har rätt energi.

Tävling & träning

Ditt arbete är att hjälpa till och arrangera träning för barn- och ungdomar, kanotskola, läger och egna tävlingar, uppmuntra föräldrar att ställa upp som funktionärer vid tävlingar, och erbjuda utvecklingsmöjligheter för nya kanotister i form av kurser och föreläsningar som vill tävla eller träna aktivt i kanot. 

Trivselkommittén

Arrangerar och tar initiativ till fest och trevliga tillställningar för alla medlemmar att samlas runt. I arbetet ingår att arrangera klubbens fixardagar, årsmöte och tävlingar. Vi ser också gärna att ni aktivt arbetar med att leta sponsorer och gynna klubben ekonomiskt genom att få fler att vilja stödja klubben genom att handla via våra partners eller handla produkter från vår webshop.   

FAQ

Är du intresserad men har fler frågor om våra kommittéer rekommenderar vi er att läsa följande frågor och svar eller kontakta oss nedan

Ditt engagemang behöver inte vara stort. Om det tar emot att gå med i en kommitté så är vi mer än tacksamma om Du bara vill bidra med din kompetens inom ett område utan att för den sakens skull leda och styra upp en grupp för ett projekt. Du kan bara bli någon som andra medlemmar kan rådgöra med inför ett uppdrag. Om Du t.ex. är målare måste du inte ingå i arbetsgruppen som rustar upp huset utan det kan räcka bra att du är behjälplig så arbetet utförs på ett bra sätt. 

Styrelsen uppskattar jättemycket alla medlemmar som vill engagera sig och hjälpa till, men allt arbete sker ideellt. Klubben kan inte erbjuda någon typ av rabatt oavsett hur mycket ”någon” hjälper till. 

Vi vet att många medlemmar har många åtaganden och begränsad tid att engagera sig. Men din kompetens gör stor skillnad! 

Skicka ett mej till info@vaxjokanot.com med en kort bakgrund till varför du vill gå med i en kommitté och vilken så kontaktar vi dig 

Har du fler frågor?