Utbildningsplan

Uppdaterad 2022-01-31

Växjö Kanot Clubs – Föreningsutvecklings och utbildningsplan 

För att säkerställa klubbens fortlevnad med funktionärer och förtroendevalda men även en tillväxt av nya medlemmar har klubben sakta börjat titta på en långsiktig plan.

I planen ingår vad vi behöver för kompetens och hur vi ska säkra den. Planen löper till en början under 3 år men ska förhoppningsvis sedan leda till en stående utbildnings- och rekryteringsplan i klubben.

Föreningens kanske svåraste utmaning och ett viktigt område inom föreningsutvecklingen är ledarförsörjning. Att stimulera ledarförsörjningen, det vill säga att arbeta för att rekrytera, utbilda, utveckla och behålla kompetenta ledare, är kanske föreningens angelägnaste uppgift för att leda utvecklingen framåt.

Engagerade och kunniga ledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla föreningens verksamhet, så att vi kan nå fler barn och ungdomar, och få dem att stanna kvar i föreningen och fortsätta paddla kanot.

I vår förening har vi idag en duktig, framgångsrik och engagerad tävlings sida. För att få den att fortsätta växa behöver vi dock bygga på underifrån. Vi behöver framförallt säkra upp så breddverksamheten blir lika attraktiv och kan erbjuda minst lika bra möjligheter för progression och utbildning som tävlingssidan.

För vi är övertygande om att en klubb ska kunna fortsätta fungera på elitnivå så måste den ha en bra grund och bredd att stå på. Detta då bredden i sig ökar möjligheten till fler ledare och funktionärer i föreningen. Genom att öka ledarkompetensen inom breddverksamheten, så att vi på lång sikt kan utbilda våra egna medlemmar inom paddelpassets system, så skapar vi fina möjligheter för att både bredden och eliten ska kunna utvecklas och existera parallellt. Med fler utbildade ledare inom paddelpasset och paddlepower kan vi inte bara fånga upp fler medlemmar som enbart vill paddla för skoj skull, utan också bli självförsörjande när det kommer till att utbilda nya ledare i framtiden. Om vi kan erbjuda egen kursverksamhet i form av GSRT kurser, examinering av paddelpass med mera får vi därigenom en mycket fin inkomstkälla, som kan bekosta fortsatt utbildning av nya generationer av ledare, både inom elit och breddverksamhet.

Några av våra specifika mål med att ha en utbildningsplan

Nya mål tillkommer varje år. Men nedan kan ni läsa en kort summering av våra huvudsakliga mål för att ha en utbildningsplan hur det har gått med dessa de senaste två kalenderåren.

Våra mål med planenUtfall 2021Utfall 2022
• i närtid få medlemmar att intressera sig för olika ledaruppdrag och att delta på ledarutbildningar.3-5 helt nya ledare blev aktiva i klubben
• Höja den formella kompetensen hos befintliga ledare och utbilda nya, så gapet mellan ledare inom tävling och motionsverksamhet minskar och därmed kan locka fler att stanna kvar i klubben.Totalt planerades 30 utbildningstillfällen 2021. Av dessa genomfördes samtliga + några fler utbildningar
• Genom utbildning av ledare höja kompetensen så att inom de närmaste åren kan klubben själva utbilda och examinera till gul/grönt & gärna blått paddelpass och därmed möjliggöra egen kursverksamhet som kan finansiera fortsatt utbildning av nya ledareMålet med gul examination uppnått. klubben hade i slutet på 2021 1 gul examinator och denna examinerade under 2021 ca 40st medlemmar
• Inom 3 år ha minst 2 ledare med kunskap havskajaksutbildning 1 och 2 för att möjliggöra att vi ha fler prova-på tillfällen och kursverksamhet i form av kajakkurser och andra utmaningar.I slutet på 2021 hade klubben två ledare med kunskapen havskajakledare 1. 4 prova på tillfällen genomfördes 2021. Oförändrat antal ledare med kunskapen havskajakledare i slutet på 2022. 12 prova på tillfällen genomfördes 2021.
• Att vi alltid ska ha en 3 årig plan för ledar-/funktionärsutveckling
• Under 2022 komplettera denna utbildningsplan så den även gäller övriga funktionärer i föreningen.
Vilka är våra mål med att ha en utbildningsplan och hur har det gått

Utbildningsstege för ledare i VKC 

Utbildningsstegen visar vilken kvalité vi vill kunna uppvisa på våra ledare i klubben.

Grundutbildningar för alla ledare oavsett sektion

Namn på utbildningKommentarObligatorisk för nya ledare
GSRTKrav för många utbildningarJa
HLRKrav för många utbildningarJa
Introduktionsutbildning för Tränare Frivilligt men rekommenderat
Grundutbildning av tränare via SISU Frivilligt men rekommenderat
Ungdomsledarutbildning för ledare 14-16år Mål för alla nya unga ledare
Grundutbildningar för alla ledare inom både tävling och friluftspaddling

Utbildning uppdelat på kategori

Kanotskola och barnträning 8-13 årKommentarKrav för utbildning
Lekande Kanot, ledare för barn upp till 12 årDel av paddlepower projekt 
Levande Kanot ledare för 13 – 16 årDel av paddlepower projektLekande kanot
Fortsättningsutbildningar för ledare barn- och juniorträning 8-13 år.


TävlingKommentarKrav för utbildning
Ledande Kanot ledare för 17 – 23 årDel av paddlepower projektLekande kanot, Levande kanot
Fortsättningsutbildning för Tränare Grundledarutbildning
Fortsättningsutbildningar för ledare ungdomar 13-25 år


Motionsverksamhet 13 år – och uppåtKommentarKrav för utbildning
Akut omhändertagande i vildmarkFördjupad första hjälpen kurs
Havskajakledare 1Möjliggör fler ledare för prova på med meraGSRT, (Grundledarutbildning), HLR (AOV)
Vidareutbildning havskajaledareÅrlig 
Uppdatering av examinatorsrätt paddelpassVart 4:e år  
Examinator gult paddelpassBedriva egen kursverksamhet i form av examinering och kajakkurserGrönt paddelpass
Examinator grönt paddelpassBedriva egen kursverksamhet i form av examinering och kajakkurserHavskajakledare 1, blått paddelpass
Havskajakledare 2Möjliggör fler ledare med högre kompetens för prova på med meraHavskajakledare 1, grönt paddelpass
Examinator blått paddelpassBedriva egen kursverksamhet i form av examinering och kajakkurserHavskajakledare 2, rött paddelpass
Examinator rött paddelpassBedriva egen kursverksamhet i form av examinering och kajakkurserHavskajakledare 2, svart paddelpass
Fortsättningsutbildningar för ledare friluftspaddling


ÖvrigtKommentarKrav för utbildning
SKF / RG Aktiv Parakanot LedareMöjliggöra parakanot satsningGSRT, HLR
Fördjupningskurs ledare parakanot

Mål under 2022 att uppfylla

UtbildningAntalUtfall början på 2023
StyrelseutbildninggrundHela styrelsenNej
Administrationgrund Idrott-On Line2Nej
Vidareutbildning havskajakledare (årlig)3 st.3 st
Någon form av utbildning för båtförare Ja
Ordna HLR10 st Nej
Delta GSRT kurs för nya ledare8 st 
Grundledarutbildning RF-SISU??  st
Examinatorskurs gult paddelpass2 st
Kurs blått paddelpass5 st
Examination blått paddelpass2
SUP-Yoga1
Utbildning lekande kanot, 6, 7?
Utbildning levande kanotEv 3
Utbildning ledandekanotEv 1
Totalt

Vad är våra framtida mål?