Försäkringar

RF:s grundförsäkring

Genom RF:s Grundförsäkring är alla ideella ledare och funktionärer i klubben olycksfallsförsäkrade. Läs mer om RF:s Grundförsäkring på Folksams hemsida.

Licensförsäkring (Tävlingslicens)

Alla kanotister från 17 års ålder som tävlar för klubbens räkning har en sk licensförsäkring. Detta innebär att alla ungdomar som deltar som medlemmar i kanotverksamheten är olycksfallsförsäkrade under tävling, träning och till och från träning/tävling genom licensförsäkringen. 

För icke tävlingsaktiva kanotister över 17 år täcks dessa inte via skyddet försäkringen innebär utan är utelämnade till ev. privata olycksfallförsäkringar.

Råd och vård för idrottsskador

I din licensförsäkring ingår också tjänsten Råd och Vård för idrottsskador. Hit ringer du för att prata med en fysioterapeut om hur du förebygger, behandlar och anmäler idrottsskador. Fysioterapeuten gör en första bedömning på telefon och vid behov kan du i vissa fall ha rätt till vidare bedömning och bokad tid till en fysioterapeut eller läkare. I försäkringen ingår två besök till fysioterapeut och ett besök till läkare. Ring 020-44 11 11 och boka tid för en första bedömning via telefon!

Egendomsförsäkring

Alla medlemmar som förvarar sin kanot i Växjö Kanot Clubs lador är egendomsförsäkrade på plats i boxen av Växjö Kanot Club. Detta innebär att alla ev. stölder, bränder eller skadegörelse som sker inuti klubbens lador ersätts av klubbben. Utanför anläggningen är privta kajaker utelämnade till ev. privata olycksfallsförsäkringar. 


Kanotförsäkring via Alandia

Alla SKF-anslutna föreningar kan teckna en förmånlig kanotförsäkring via Alandia. Även privata medlemmars kanoter kan ingå i denna försäkring som gäller såväl skada vid träning/tävling som vid transport samt en brand- och stöldförsäkring. 

Kontaktperson på Alandia: Carina Forsberg, mail: carina.forsberg@alandia.se, Tel: 08-630 12 61


Fler försäkringar

Som medlem i Svenska Kanotförbundet via klubben finns det också möjlighet att teckna flera förmånliga försäkring för dig som deltar i någon av SKFs sanktionerade motionslopp.

  • Försäkring vid motionslopp
    Det ingår en licens för de motionärer som inte har tävlingslicens i maratonarrangörernas sanktionsavgift. Läs mer om vad som ingår under Försäkringsinformationen från Folksam ovan.
  • Folksam motionsloppsförsäkring Bas
    Folksam motionsloppsförsäkring Bas är en försäkring framtagen av Folksam som ger pengarna tillbaka om man inte kan ställa upp och en olycksfallsförsäkring när man deltar.
  • Försäkring för utländska medborgare under vistelse i Sverige
    Kommer ert tävlingsarrangemang ha utländska medborgare som tävlande? Försäkringen som Svenska Kanotförbundet tecknat gäller alla medborgare som omfattas av EES-avtalet (EU – Schweiz + Norge, Island och Liechtenstein) oavsett om de tävlar för land eller nationell förening. Försäkringen omfattar inte medborgare i länder utanför EES. Man kan dock teckna en tilläggsförsäkring för dessa deltagare.

För kontakt med Folksam Idrott ringer ni: 08-772 87 87