Trygg & säker förening

Lägg till din rubriktext här

Trygg & säker förening

OMGIVNING, LOKALER, UTRUSTNING OCH FÖRENINGSSTRUKTUR

Jämställdhetspolicy

Växjö Kanot Club ska aktivt verka för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer inom alla områden inom föreningen.
Rutin fastställd på styrelsemöte Datum: 2013-09-30