Några punkter inför kvartal 1

Inför kanotåret 2023

Här kommer information om vad som kommer hända under de första månaderna av 2023. 

Årsmöte

  • Torsdag den 9 mars 2023 kl. 18.00. 
  • Plats kommer meddelas senare
  • Motioner skickas in senast 9 februari 2023 till info@vaxjokanot.com
  • Underlag till årsmötet kommer att publiceras på hemsidan senast 16 februari 2023.
  • I samband med mötet bjuder klubben på enklare förtäring för de som vill delta på årsmötet på plats (vilken kommer meddelas senare). Anmälan görs till info@vaxjokanot.com senast 23 februari 2023. Kom ihåg att även meddela eventuella allergier.

Fakturautskick

  • Fakturan gällande medlemskap, kanotplatsavgift mm, skickas till din angivna e-postadress, kolla så att det inte mailet hamnar i papperskorgen/skräppost.
  • Vid ändringar eller frågor gällande fakturan, kontakta kassor@vaxjokanot.com
  • Notera att fakturan för medlemsavgift måste vara betalad senast 9 januari 2023 för medlem ska vara röstberättigad på årsmötet (enligt föreningens stadgar).

 Har du bytt adress, e-post eller mobilnummer?

Uppdatera dina kontaktuppgifter eller avsluta ditt medlemskap genom att gå in på följande sidor ändring av medlemsuppgifter alternativt avsluta ditt medlemskap

Förändringar i kanotlada 1 

Under vintern/våren kommer vi förändra invändigt i kanotlada 1 (den närmast klubbhuset). Anledningen är att vi behöver skapa fler kanotplatser. När arbetet pågår kommer samtliga kanoter och övrigt material att flyttas ut från kanotladan. Om du har möjlghet att ta hem din kanot eller förvara den på annan plats, medans arbetet pågår, vore det värdefullt. I skrivande stund vet vi inte exakt när detta arbete kommer påbörjas eftersom vi ännu inte fått klartecken från den entreprenör som ska utföra ombyggnationen. 

Ny hemsida

Riksidrottsförbundet har avslutat sitt samarbete med den hemsideleverantör man använt som en del i Idrotten Online. Detta innebär att Växjö Kanot Clubs hemsida kommer flyttas till en ny plattform. Förhoppningsvis kommer detta ske utan större problem men det är möjligt att dina gamla genvägar etc måste göras om. Arbetet kommer vara avslutat senast 31 december eftersom den gamla hemsidan då kommer att avvecklas. 

60-årsjubileum

Växjö Kanot Club kommer fylla 60 år under 2023. Stefan Andersson har redan påbörjat arbetet genom att samla in material för en dokumentation av föreningens första 60 år. Utöver detta kommer det behövas andra engagerade medlemmar. Tanken är att vi ska annordna en fest under 2023, sannolikt efter kanotsässongen. Det hade varit önskvärt om vi kunde få ihop en projektgrupp, som arbetade med jubilet handgripplingen, och att styrelsen utgjorde en styrgrupp. Stefan är som sagt redan vidfrågad men projektgruppen bör bestå av ytterligare personer. Om du är intresserad av att delta, mejla info@vaxjokanot.com