Information från valberedningen

Styrelsen ansvarar för att övervaka organisationens verksamhet och ekonomi. Om du är intresserad av denna möjlighet, vänligen kontakta valberedningen via e-post eller telefon. Om det finns synpunkter och andra önskemål, kontakta valberedningen. Växjö Kanot Club är helt ideell och bygger på medlemmarnas engagemang och tid.

Valberedningen tar fram ett förslag till årsmöte 2024, årsmötet väljer styrelse. Valberedningen vill att alla olika intressen i föreningen finns representerade i styrelsen, barn via föräldrar, unga vuxna, seniorer, motionärer, tävling, rekreation och äventyrliga. Föreningen kommer 2024 och 2025 certifiera föreningen i Växjö Kommuns Säker och trygg förening.

Inför 2024:

Ordförande Andreas Nivard är inte tillgänglig för omval.

Revisor Heli Arvidsson är inte tillgänglig för omval.

Tack för det arbete ni lagt ner genom åren.

Övriga förtroendevalda fullföljer eller är tillgängliga för omval.

Datum för årsmötet bestämdes till den 13 mars kl 18.00

Sista dagen att komma in med motioner är den 14 februari.

//Valberedningen