Valberedningens förslag till årsmötet 2024

Ordförande (1 år)

Jennie Hedrén Hasselros (nyval, fd ledamot)


Kassör (1 år)

 Björn Tingström (omval)


Ledamöter (2 år)

 Marylin Gyllenbris, Leo’s mamma (nyval) 

 Ulf Haldin, Liv’s pappa (nyval)

 Ragnhild Oskarsson (nyval)

Suppleant (1 år)


 Andreas Nivard (nyval, fd ordförande)

Revisorer (1 år)


 Jörgen Danielsson (omval)

 Lennart Jönsson (nyval)


Ledamöter valda på 2 år (ett år kvar, inget val)

Lillemor Lundberg

Christian Cerwin


Det finns inga övriga föreslagna kandidater som kommit till valberedningens kännedom.

Valberedningen ska senast 3 veckor före årsmötet (20 februari) meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag beträffande varje val enligt 3 kap 5§ 12:e punkten samt namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.


Presentation föreslagna ledamöter:

Marylin Gyllenbris

Jag är en 38 årig kanot-och fotbollsmamma som gillar hälsa, vara i naturen och kodande. Bor med familjen och den Rumänska gatuhunden Nea på Östra Lugnet. 

Ulf Haldin

Jag heter Ulf Haldin och är 35 år. Jag jobbar som samordnare på Treudden transport. Jag är en typisk idrottspappa som ständigt skjutsar, servar och står i kiosker.

Ragnhild Oskarsson

Jag är 63 år och uppvuxen i Växjö, där jag också arbetat större delen av mitt yrkesverksamma. Jag är idag anställd som bränslechef på Växjö Energi. Jag har en mycket liten skogsfastighet där jag får utlopp för mitt intresse för natur och ’byggnadsvård’. Jag började paddla kajak för knappt tre år sedan och tycker det är fantastiskt med närheten till naturen, en aktiv sysselsättning och den sociala gemenskapen.

//Valberedningen

valberedning@vaxjokanot.com