Invigning på Evedal

Välkomna på en spännande invigning av de nya bryggorna. Under invigningen kommer rollgruppen i klubben hålla rolluppvisning vid nya hopptornet och det kommer finnas chans till prova på och andra spännande aktiviteter vid klubben. Invigningen startar 10.30.

Arrangör: Växjö kommun

Läs mer om hela invigningen på kommunens hemsida