BREV FRÅN KLUBBENS NYA ORDFÖRANDE

Vi vill tacka samtliga deltagare för det stora engagemanget på de extra årsmötet. Det var över 80 personer som anmälde sig och deltog. Samtidigt vill vi också passa på att tacka den avgående ordförande, Stefan Andersson, för sin insatts som ordförande under de senaste åren. Stefan kommer att avtackas ordentligt på årsmötet i mars.  Arbetet i …