Faktura för medlemsavgift

Vid årsskiftet bytte vi ekonomiprogram. Detta har medfört att vi inte kan skicka påminnelser från det gamla ekonomiprogramet till de som inte ännu betalt sin medlemsavgift, kanotplats etc. Vi kommer därför skapa nya fakturor i det nya ekonomiprogrammet och skicka till de som ännu inte betalt.