Ansvarsområden

Ansvarsområden

Klubbens styrelse fortsätter sitt jobb med att strukturera vår verksamhet. I ett försök att få fler att göra mer genom att göra mindre har vi börjat skapa en modell med olika ansvarsområden där vi hoppas att folk utanför styrelsen kan ta visst ansvar. Om ni är intresserade av att hjälpa till med någon av ansvarsområdena eller om det är något ansvarsområde ni tycker saknas hör av er till styrelsens utsedda kontaktperson för frågor kring material/fastighet – Christian Cervin

mvh //Styrelsen

Båt & släp

Besiktiga släp, serva båtarna Se till att det finns bensin Se till att nya båtförare får förarutbildning

Brygga

Vara behjälplig vid iläggning och upptagning eller tillse att någon som kan finns på plats.

Kanoter & övrigt

Ordna lagning om något går sönder. Se till att material ligger där det ska. Meddela behov av att köpa nytt

Gym & träningslokaler

Ordna själv eller be någon att laga lätt åtgärdade saker inne.

Hygien/städ

Ha koll på materialnivån. Köpa in nytt vid behov. Ordna checklista för städdagarna. Hjälpa till med städschema

Första hjälpen

Regelbundet kolla förbands- väskorna och fylla på vid behov

Byggnadsprojekt

Ha lite koll på våra byggnader I allmänhet. Hjälpa styrelsen med långsiktig renoveringsplaner.

Tävlings- material

Hjälpa till att sätta i bojar och ordna banor vid träning och tävlingssammanhang. Se till att klubbens övriga tävlingsmaterial finns och är lätt att hitta.

Detaljer kring ansvar

Styrelsens kontaktperson:
I huvudsak vara spindeln i nätet. Göra så lite av uppgifterna som möjligt själv men följa upp och stötta områdesansvariga där det behövs. Vara en länk mellan verksamheten och styrelsen. Kanske stötta styrelsearbetet i kommande budgetar utifrån sin vetskap om ev. reparationer som behöver göras. Föra någon enklare form av logg över skador och reparationer.

Områdesansvarigas uppgift:
Som områdesansvarig är huvuduppgiften att se till att det som ligger på dig blir utfört. Vill/kan/hinner du inte själv så är det bra om man kan delegera uppgiften eller dela den med någon. Däremot så är det huvudansvarig som följer upp att uppgiften blivit gjord och sedan återrapporterar till ”styrelsens kontaktperson”