Valberedningen informerar

Valberedningen söker personer som är villiga att delta i styrelsen och dess arbete. 

Styrelsen ansvarar för att övervaka organisationens verksamhet och ekonomi. Om du är intresserad av denna möjlighet, vänligen kontakta valberedningen via e-post eller telefon. Om det finns synpunkter och andra önskemål, kontakta valberedningen.

Växjö Kanot Club är helt ideell och bygger på medlemmarnas engagemang och tid. Valberedningen tar bara fram ett förslag till årsmöte 2024, årsmötet väljer styrelse. Valberedningen vill att alla olika intressen i föreningen finns representerade i styrelsen, barn via föräldrar, unga vuxna, seniorer, motionärer, tävling, rekreation och äventyrlig. Föreningen kommer 2024 och 2025 certifiera föreningen i Växjö Kommuns Säker och trygg förening.

Utöver ordinarie styrelsearbete ska styrelsen och andra engagerade delta på ett antal träffar i projektet ”Säker och trygg förening”. Detta är ett tvåårigt projekt som belyser strukturer och organisation ur många olika aspekter, vilket leder till informationsspridning och kvalitetssäkring, resultatet en tryggare och säkrare förening. Växjö Kanot Club har sedan tidigare arbetat aktivt med detta och det mesta finns redan på plats.

Målsättningar Säker och trygg
Genom att medverka i Säker och trygg förening får ni stöd i ert arbete att erbjuda en så god idrottslig barn- och ungdomsverksamhet som möjligt genom att:
* Ha en god kontroll på viktiga säkerhetsrutiner för er verksamhet.
* Ta fram underhållsplaner för att långsiktigt erbjuda hållbara anläggningar.
* Se över, och vid behov ta fram, värdegrundsdokument och andra riktlinjer för er verksamhet.
* Planlägga hur de olika riktlinjerna ska utgöra en naturlig del i er idrottsliga verksamhet.
* Både rekrytera och behålla såväl aktiva som ledare.
* Ha en bra och hållbar organisation för verksamheten i er förening.