Information inför årsmötet 2024

Datum för årsmötet bestämdes till den 13 mars kl 18.00

Sista dagen att komma in med motioner är den 14 februari.

Kallelse och dagordning kommer komma på mejl och publiceras på klubbens hemsida senast 21 februari.

Under årsmötet 2023 reviderades klubbens stadgar gällande rösträtt. För rösträtt måste du numera ha betalt avgiften senast 31 dec året innan. Om ni är osäkra på om ni har betalt för 2023 kontakta klubbens kassör.

Om ni har några mer frågor angående årsmötet får ni gärna höra av er och glöm inte att anmäla intresse till valberedningen om ni är intresserade av att vara delaktiga i klubbens fortsatta utveckling och framgång!

Väl mött
Styrelsen