Träning Tävling & Kunskap

i en skön gemenskap

Klubben har det mesta vad gäller aktiviteter inom kanotsport, både för dig med god paddelvana och för dig som vill börja med kanot 

Nyheter

Städ-/fixardag 2 april

Den 2 april kommer vi ha en städ- och fixardag på klubben. Prioriterat är att lägga i bryggorna men även andra aktiviteter kommer att genomföras. Klockan 10:00 2023-04-02 Var: Växjö

Läs mer »

Faktura för medlemsavgift

Vid årsskiftet bytte vi ekonomiprogram. Detta har medfört att vi inte kan skicka påminnelser från det gamla ekonomiprogramet till de som inte ännu betalt sin medlemsavgift, kanotplats etc. Vi kommer

Läs mer »

Dagordning till årsmötet

Dagordning Valberedningens förslaga) föreningens ordförande för en tid av ett år • Omval: Andreas Nivardb) föreningens kassör för en tid av ett år • Nyval: Björn Tingströmc) halva antalet övriga

Läs mer »

Valberedningens förslag

Enligt stadgarna skall valberedningen förslag delges föreningens medlemmar 3 veckor före årsmötet 16/2.  § 13 val av ledamöter Valberedningens förslaga) föreningens ordförande för en tid av ett år • Omval:

Läs mer »

Kallelse till årsmöte 2023  

Växjö Kanot Club kallar till årsmöte torsdagen den 9 mars kl 18.00. Mötet kommer vara vid vårt klubbhus  i Evedal. Om det finns intresse att närvaro vid årsmötet skicka ett mejl till styrelsen@vaxjokanot.com Alla årsmötesdokument inklusive

Läs mer »